Fundamentals of Astronomy & Space Science

 

Eco Astronomy Inc - Lecture Series - 3 | November 2021


තාරකා විද්‍යාව හා අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව

සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

 

ලියාපදිංචි වීමට පෙර උපදෙස් පිළිපදින්න | Please follow the instructions accordingly

 

 • ශ්‍රී ලංකාව තුල තාරකා විද්යාව , වෘතීමය ලෙස ගොඩනැගීමේ එක් පියවරක් ලෙස මෙම පාඨමාලාව ජෛව තාරකා විද්යා අන්තර්ජාතිකකවය (Eco Astronomy Inc -International Hub )  හරහා හදුන්වාදෙනු ලබයි.

   

  [ This Certificate course, under the Eco Astronomy Inc - Lecture Series is introduced through Eco Astronomy Inc (International hub) as one of the steps in the  provide professional development of Astronomy and  Space science  in Sri Lanka.]

   

 • තාරකා විද්යාවේ හා අභ්යවකාශ විද්යාවේ න්‍යායාත්මක සංරචක  සදහා වැඩිදුර අවදානය ලබාදේ. මූලිකව මෙම පාඨමාලාව හරහා සාකච්ජාවට  ලක්කරන විෂය කොටස් පහත දක්වා ඇත. 

   

  [Due to this certificate lecture series, further attention is understood to the theoretical components of Astronomy and Space Science. Basically, the topics discussed through this course are as follows]

   

  • Multidisciplinary astronomy and commercial approach
  • Interdisciplinary approach of Astrotourism
  • Application of Rocket Science
  • Star Formation and Energy
  • Fundamentals of Astrophotography
  • Interplanetary missions and application of Cubesat.
  • Astrobiology and Planetary Geology

   

 • 2021 නොවැම්බර් 6 වනදින  සවස  6.00 පාඨමාලාව ආරම්භ වේ.

  [The course starts on 6th November, 2021 at 6.00 pm [Event duration 6.00pm to 9.00pm, Sri Lankan time]

   

 • 2021 නොවැම්බර්  මාසයේ සැම සති අන්තයේම ( සෙනසුරාදා හා ඉරිදා)  සවස  6.30pm සිට  8.30pm දක්වා දේශන පැවැත්වේ ( මෙම වේලාව දේශන දෙකක් සදහා පමණක් විචල්වන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.- ලියාපදිංචියෙන් පසු ලැබෙන කාලසටහන හරහා පර්රක්ශා කරගත යුතුවේ).

  [Lectures will be held every weekend (Saturday and Sunday) in November 2021 from 6.30pm to 8.30pm]

   

 • පාඨමාලාවටඅදාලදේශන  කාලසටහන නොවැම්බර් මස පළමුවන දින ඊමේල් පණිවිඩයක් හරහා ඔබට ලැබෙනු ඇත

  [You will receive an e-mail on the 1st of November regarding the course schedule (PDF)]

   

 • මෙම පාඨමාලාව "Microsoft Teams" යෙදුම භාවිතයෙන් පවත්වන බැවින්, "Microsoft Teams" යෙදුම ඔබගේ පරිඝණකය හෝ ස්මාර්ට් දුරකතනය තුල ස්ථාපනය කර අවශ්මූලික් පිවිසුම් සිදුකර තිබිය යුතුය.

  [Microsoft Teams application installed on your computer or smartphone and have the required basic logins.]

   

 • මූලික දේශන 10 අතර ප්රමාණයක් ක්රියාත්ම කරන අතර, එයින් අවමය දේශන 8 කටඅනිවාර්යෙන් සම්භන්ද විය යුතු වේ.

  [Attendance for 8 lectures is compulsory]

   

 • පාඨමාලාව අවසානයේ කෙටි ප්රශ්න  සහිත විභාගයට පෙනී සිටිය යුතුය ( වැඩිදුර තොරතුරු පාඨමාලාව ආරම්භයේදී ලබාදෙනු ඇත).

  [All candidates, must sit for the exam with short questions at the end of the course] 

 • වයස අවුරුදු 12වැඩි ඕනැම අයෙකුට මේ සදහා ලියාපදිංචි විය හැකිය. ප්රථම අයදුම්කරුවන් 30 දෙනා පමණක් මේ සදහාතෝරාගන්නා බව කරුණාවෙන් සළකන්න. ලියාපදිංචි විය හැකි අවසාන  දිනය : 1st of November 2021

  [Anyone over the age of 12 can register for this certificate course. Please note that only the first 30 applicants will be selected.]

 • පාඨමාලාව අවසානයේ  පිරිනමන සහතික පත්රය හා කණ්ඩායම් ජායාරූපය  තැපෑල  හරහා  ඔබගේ නිවසට ලැබෙනු ඇත.[At the end of the course, the certificate and the group photo will be mailed via postal]

 

 • මූලික පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 7500.00 පමණක් වන අතර මේ සදහා  පාඨමාලා ගාස්තුව, ලියාපදිංචි ගාස්තුව, සහතික පත්ගාස්තුව හා කණ්ඩායම් ජායාරූපය   ඇතුලත් වේ.

  [The total course fee is only Rs. 7500.00 and includes the course fee, registration fee, certificate fee and batch photo.]

   

 • මෙම පාඨමාලාවේ අනිකුත් කලාපීය ගාස්තුව රු. 55,000  පමණ වන අතර Eco Astronomy Inc - Region Scholarship ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන යටතේ - ශ්‍රී ලංකාව තුල  පමණක් මෙම අගය රුපියල් 7500 ක් වේ.

   

 • ඔබ ජෛව තාරකා විද්‍යා පර්යේෂණ ආයතනය හරහා  පෙර පැවැති වැඩමුලුවකට හෝ  පාඨමාලාවකට සම්භන්ද වී තිබීනම්, මෙම පාඨමාලාව සදහා ඔබගේ සම්පූර්ණ ගාස්තුව වන්නේ රු 5000. පමණි.එහිදී ඔබ පෙර ලියාපදිංචි වූ  ඊමේල් ලිපිනයම භාවිතයෙන් පමණක්  පහත යොමුව සම්පූර්ණ කලයුතු බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

   

 • මුදල් බැරකලයුතු ආයතනික නාමය හා ගිණුම්අංකය : Eco Astronomy Inc - 030020367322 - Hatton National Bank (Rathnapura).

   

  Master හා VISA කාඩ්පත්  හරහා ඔබගේ ගෙවීම සිදුකල හැකි අතර, එහිදී පාඨමාලා ගාස්තුව වශයෙන් සැලකෙන්නේ ඇ.ඩොලර් 40 ක් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.[You can make your payment through Master and VISA cards, please note that the coursefee is USD 40]

   

 • ඔබ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පරිබාහිර අයදුම්කරුවෙකු නම් ගෙවීම් සදහා පහත යොමුව වෙත පිවිසෙන්න. [එහිදී පාඨමාලා ගාස්තුව වශයෙන් සැලකෙන්නේ ඇ.ඩොලර් 80 ක් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.]  [If you are an applicant outside Sri Lanka, visit the link below for payment. [Please note that the course fee is USD 80].

 • ලියපදිංචි වන ඔබගේ නාමය යටතේ මුදල් බැර කිරීම සිදුකල යුතු අතර, බැරකල පත්රිකාවේ පිටපතක් පහත පෝරමයට අතුලත් කරන්න. [The money should be credited under your name of registration and a copy or screenshot of the slip, should be included in the form below.]

   

 •  සියලුම දේශන ඉංග්රීසි මාධයෙන් ක්රියාත්මක වන අතර එයට සම්භන්ද වීමට නියමිත විද්යාඥයින් හා පර්යේෂකයන් පහත දක්වා ඇත. එම විද්යාඥයින් ශ්රීලංකාව, චීනය, ඔස්ට්රේලියාව, ඉංදියාව, පේරු  රාජ්යය, සිංගපූරුව, යන රටවල් නියෝජනය කරයි. [All lectures are conducted in English and the following are the scientists and researchers who will be participating for this lecture series. The scientists are representing - Sri Lanka, China, Australia, India, Peru and Singapore, Germany  & USA.]


   

  විමසීම් :

  +94 713932962 [SL]  |  +861569407820 [Asia]  |  +212 632-874761 [All International]  |  More List of Contact

 

පහත පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි  වන්න

සැ යු : මෙහි ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ ගූගල් ගිණුමට පූරනය වීම සිදු කල යුතුය.
ඉන් අනතුරුව ගූගල් ගිණුමට පූරණය වූ බ්‍රව්සරය හරහා  මෙම වෙබ් පිටුවට නැවත පිවිසිය යුතුය. (නැතහොත් පහත සබැඳිය ඔබට දිස් නොවනු ඇත) [If registration form is not display, please sign into your google account before the registration.]

 

EASL OFFICIAL

Research & Innovation Hub in Multidisciplinary Astronomy