Paleontology and Fossil of Planet Earth

පාෂාණිභූත විද්‍යාව හා ෆොසිල - සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

 

Eco Astronomy Inc - Lecture Series - 2 | August to September 2021

 

ලියාපදිංචි වීමට පෙර උපදෙස් පිළිපදින්න | Please follow the instructions accordingly

 

General Academic Information

 

 • පාෂාණිභූත විද්‍යාව, ලෝකයේ හමුන ෆොසිල, ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවන ෆොසිල , ත්‍රිමාණ ගොඩ නැගීම් හා බහු විද යෙදුම් අතර සම්භන්දතාවය වෘතීමය ලෙස ගොඩ නැගීමේ එක් පියවරක් ලෙස මෙම පාඨමාලාව ජෛව තාරකා විද්‍යා අන්තර්ජාතික කවය (Eco Astronomy Inc -International) හරහා හදුන්වා දෙනු ලබයි. [Certificate course in Paleontology and Fossils of Planet Earth – introduces you, through the International Circle of Eco Astronomy Inc as one of the steps in providing a professional relationship between Paleontology, Fossils, 3D Reconstruction, Multidisciplinary applications, Fossils as jewelries]

   

 • මෙම පාඨමාලාව අදාල විශය පථයන් හා කාල සටහන පහතින් බාගත කර ගන්න. [Download the relevant scopes subject areas and time table of this course below.]

   

 • මෙම වැඩමුළුව "Microsoft Teams" යෙදුම භාවිතයෙන් පවත්වන බැවින්, "Microsoft Teams" යෙදුම ඔබගේ පරිඝණකය හෝ ස්මාර්ට් දුරකතනය තුල ස්ථාපනය කර අවශ්‍ය මූලික් පිවිසුම් සිදුකර තිබිය යුතුය. [Please install Microsoft teams as a webinar platform]

   

 • 2021 අගෝස්තු 7 වන දින උදෑසන 9.30 සිට මධ්‍යහන 12 දක්වා මෙම පාඨමාලාවට අදාල ආරම්භක සැසිය පැවැත්වේ. [The Opening ceremony will be held on 7 th of August 2021 at 9.30 am to 12.00 pm]

   

 • 2021 අගෝස්තු 7 වන දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් සවස 6.30 පාඨමාලාවට අදාල දේශන ආරම්භ වන අතර සෑම සති අන්තයේම (6.30pm to 8.30pm) මාස දෙකක කාලයක් පුරා පැවැත්වේ. [බාගතකල කාල සටහන සමග පරීක්ෂා කරන්න.]

  [ The lectures for the course will commence on August 7, 2021 at 6.30 pm Sri Lanka time and will be held every weekend (6.30pm to 8.30pm) for a period of two months. | Check with the download schedule.]

   

 • වයස අවුරුදු 12ට වැඩි ඕනැම අයෙකුට මේ සදහා ලියාපදිංචි විය හැකිය. ලියාපදිංචි වීමේදී විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්, පර්යේශකයන්, ව්‍යාපාරිකයන්, නව නිපැයුම් කරුවන් හට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දේ.

  [Anyone over the age of 12 can register for this. Priority is given to university students, researchers, entrepreneurs and inventors when registering]

   

 • ප්‍රථම අයදුම්කරුවන් 30 දෙනා පමණක් තෝරාගනු ලබයි. [Only the first 30 candidates will be selected.]

   

 • මෙම සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සදහා ලියාපදිංචි විය හැකි අවසාන දිනය 2021 ජූලි 30 දක්වා පමණි

  [Deadline for registration is 30 th of July 2021]

   

 • මෙම සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව අවසානයේ පිරිනමන සහතික පත්‍රය තැපැල හරහා ඔබගේ නිවසට ලැබෙනු ඇත. [The certificate awarded at the end of this Certificate course , will be mailed to your home]

   

 • සහතික පත්‍රය ලබාගැනීමට සියලු දේශන වලට ඔබ සම්භන්දවි‍ය යුතු අතර අවම පැමිණීම 75% මට්ටමක පවත්වා ගත යුතුය. තවද පාඨමාලව අවසානයේ පවත්වනු ලබන විභාගයට පෙනීසිටිය යුතුය.

  [You must attend all lectures to obtain the Certificate and maintain a minimum attendance of 75%. You must also appear for the examination held at the end of the course.)

   

 • පාඨමාලාව සාර්ථකව නිමාකරන සියලුම අයදුම්කරුවන්ට කණ්ඩායම් ජායාරූපයද සහතික පත්‍රය සමග එවනු ලැබේ. [All applicants who successfully complete the course will be sent a group photo along with the certificate]

   

 • මෙම පාඨමාලාවට අයදුම් කරන එක්සත් රාජධානියේ අයදුම්කරුවන් සදහා ප.ව.2.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා වේලාවද (UK time) , සිංගප්පූරුවේ අයදුම් කරුවන් සදහා ප.ව 9.00 සිට ප.ව 11.00 වේලාවද (Singapore time) භාවිතා කරන්න. ආරම්භ සැසියේදී වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

  [Use UK time from 2.00pm to 4.00pm for United Kingdom applicants and Singapore time from 9.00pm to 11.30pm for Singapore applicants. More information is available at the opening session]

 

 

Course Fee

 

 • මූලික පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 9500 පමණක් වේ. ලියපදිංචි වන ඔබගේ නාමය යටතේ මුදල් බැරකිරීම සිදුකල යුතු අතර, බැරකල පත්‍රිකාවේ පිටපතක් පහත පෝරමයට අතුලත් කරන්න. [The course fee is only 9500 LKR. The money should be credited under your name of registration and a copy of the credited bank slip should be included in the form below.]

   

 • ලියාපදිංචි වීම අදියර දෙකක් යටතේ සිදුකල හැකි අතර පලමු අදියරයේ ලියාපදිංචි වීමට ගෙවිය යුතු මුදල රු 6500ක් වේ. ඉතිරි මුදල (Rs 3000) සම්පූර්ණ කිරීම අවශ්‍ය පොර්මය ඉදිරියේදී ඔබට ලැබෙනු ඇත. කිසියම් හෝ අයදුම් කරුවෙකුට අවශ්‍ය නම් සම්පූරණ පාඨමාල ගාස්තුව එක වර ගෙවීමද සිදුකල හැකිය.

  [Registration can be done in two stages and the fee to register for the first stage is Rs. 6500. You will receive the required form to complete the remaining amount (Rs. 3000) in the future. Any applicant can also pay the full course fee in one lump sum if required]

   

 • මුදල් බැර කල යුතු ආයතනික නාමය හා ගිණුම් අංකය : Eco Astronomy Inc -030020367322 - Hatton National Bank (Rathnapura).

   

 • මේ සදහා Online payment හරහා ගෙවීම් සිදුකල හැකි අතර එහිදී පාඨමාලා ගාස්තුව වශයෙන් සලකනු ලබන්නේ ඩොලර් 48 (Approximately 9,500.00 LKR ) අගය බව කරුණාවෙන් සළකන්න. Credit Card / Debit Card මගින් ගෙවීම් සිදුකිරීම සදහා පහත යොමුව භාවිතා කරන්න.

  [This can be done through online payment and the course fee is only $ 48 (Approximately 9,500.00 LKR ). Also, one time and USD payment only | Please user below link to pay via Credit card/ Debit Cards]

   

 • සියලුම දේශන ඉංග්‍රීසි මාධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර එයට සම්භන්දව වීමට නියමිත විද්‍යාඥයින් හා පර්යේෂකයන් පහත දක්වා ඇත.

  [All lectures are in English and the following are the scientists and researchers who will be participating.]

   

 • Please contact for any further information 0713932962 (SL) | +86 15694047820 (INTR)

 

Click Here to Download Time Table

 

පහත පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි  වන්න

සැ යු : මෙහි ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ ගූගල් ගිණුමට පූරනය වීම සිදු කල යුතුය.
ඉන් අනතුරුව ගූගල් ගිණුමට පූරණය වූ බ්‍රව්සරය හරහා  මෙම වෙබ් පිටුවට නැවත පිවිසිය යුතුය. (නැතහොත් පහත සබැඳිය ඔබට දිස් නොවනු ඇත)

 

EASL OFFICIAL

Research & Innovation Hub in Multidisciplinary Astronomy