Astrobiology & Paleontology

 

One Day Certificate Workshop : 2022


තාරකා විද්‍යාව හා පාෂාණභූත විද්‍යාව

එක් දින සහතික පත්‍ර වැඩමුලුව : 2022

 

ලියාපදිංචි වීමට පෙර උපදෙස් පිළිපදින්න | Please follow the instructions accordingly

 

 • ජීව තාරකා විද්‍යාව (Astrobiology) හා පාෂාණභූත විද්‍යාව (Paleontology), වෘතීමය ලෙස ගොඩ නැගීමේ එක් පියවරක් ලෙස මෙම එක්දින වැඩමුලුව ජෛව තාරකා විද්‍යා අන්තර්ජාතික කවය (Eco Astronomy Inc -International Hub) හරහා හදුන්වා දෙනු ලබයි.

  One day Certificate workshop in Astrobiology & Paleontology is introduced through the Eco Astronomy Inc-International Hub as a step towards professional approach to develop multidisciplinary type view in Astronomy.

   

 • Eco Astronomy Inc විද්‍යාඥයින් විසින් නාසා ආයතනයේ දත්ත උපයෝගී කරගනිමින් අගහරු ග්‍රහයාගේ Meridiani Planum හි සිදුකළ Trace Simulation and Analysis දත්ත ජීව තාරකා විද්‍යාව කොටස යටතේ වැඩිදුර සාකච්ජා කරනු ලබයි.

  Scientists from Eco Astronomy Inc, dominantly discuss “Trace Simulation and Analysis” of Mars Meridiani Planum using NASA data.

   

 • මෙම එක්දින වැඩමුලුව හරහා ආන්තරික තත්ත්ව (Extreme Conditions) හා ෆොසිල (Fossils) සම්බන්ද පර්යේශණ හා අධ්‍යන - ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමුව ද්‍රෝණිය උපයෝගී කරගනිමින් සාකච්ජා කරන අතර FOSSILS OF SRI LANKA | SABARAGAMUWA CHAPTHER කෘතිය නොමිලේ ලබා ගැනීමට හැකිය.

  Paleontological (Fossils) research studies on Extreme Conditions will be discussed using the Sabaragamuwa Basin of Sri Lanka, A newly released Book title as FOSSILS OF SRI LANKA | SABARAGAMUWA CHAPTHER is available for free.

   

 • මෙම කෘතිය කිසිදු ආකාරව අලවි නොකරන අතර කිසියම් හෝ ආයතනයක් හරහා මිලදී ගැනීම් සිදු නොකළ යුතුය(Free Publication of Journal of WILDLANKA - Department of Wildlife Conservation).

  The book FOSSILS OF SRI LANKA | SABARAGAMUWA CHAPTHER is not for sale and should not be purchased through any agency. [Authors: Dr. Aravinda Ravibhanu | Dr. Kamal Abeywardhna | Prof. Jinadasa Katupotha |Dr. Majda Aouititen | Eco Astronomy Inc ©2021.

   

 • 2022 ජනවාරි 9 වන දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පෙ.ව. 9.00 සිට සවස 4.30 දක්වා මෙම එක්දින වැඩමුලුව පැවැත්වේ.

  One day Certificate workshop in Astrobiology & Paleontology will be held on 9 th of January 2022 | 9.00am to 4.30pm.

   

 • මෙම එක්දින වැඩමුලුව සදහා ලි‍යාපදිංචි විය හැකි අවසාන දිනය 2022 ජනවාරි 5 වන දින දක්වා පමණි.

  Deadline for registration | January 5, 2022 only.

   

 • මෙම පාඨමාලාව "Microsoft Teams" යෙදුම භාවිතයෙන් පවත්වන බැවින්, 'Microsoft Teams" යෙදුම ඔබගේ පරිඝණකය හෝ ස්මාර්ට් දුරකතනය තුල ස්ථාපනය කර අවශ්‍ය මූලික පිවිසුම් සිදුකර තිබිය යුතුය..

  Microsoft Teams application installed on your computer or smartphone and have the required basic logins.

   

 • වැඩමුලුවට අදාල දේශන කාල සටහන ජනවාරි මස 6 වන දින දින ඊමේල් පණිවිඩයක් හරහා ඔබට ලැබෙනු ඇත.

  You will receive an e-mail on the 6 th of January 2022, regarding the course schedule (PDF)

   

 • වයස අවුරුදු 12ට වැඩි ඕනැම අයෙකුට මේ සදහා ලියාපදිංචි විය හැකිය. ප්‍රථම අයදුම්කරුවන් 60 දෙනා පමණක් මේ සදහා තෝරාගන්නා බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

  Anyone over the age of 12 can register for this certificate course. Please note that only the first 30 applicants will be selected.

 • වැඩමුලුව අවසානයේ පිරිනමන සහතික පත්‍රය හා FOSSILS OF SRI LANKA | SABARAGAMUWA CHAPTHER කෘතිය තැපෑල හරහා ඔබගේ නිවසට ලැබෙනු ඇත.
  Certificate awarded at the end of the workshop and will be delivered to your home by postal includes the book - FOSSILS OF SRI LANKA | SABARAGAMUWA CHAPTHER.

 

 • ශ්‍රී ලාංකිකයන් සදහා වැඩමුලු ගාස්තුව රුපියල් 2,500.00 පමණක් වන අතර මේ සදහා ලියාපදිංචි හා සහතික පත්‍ර ගාස්තුව ඇතුලත් වේ.

  The workshop fee for Sri Lankans is only Rs. 2,500.00 and includes the registration and certification fee.

   

 • මුදල් බැර කල යුතු ආයතනික නාමය හා ගිණුම් අංකය

  Eco Astronomy Inc -030020367322 - Hatton National Bank (Rathnapura)

   

 • Master හා VISA කාඩ්පත් හරහා ඔබගේ ගෙවීම සිදුකල හැකි අතර, එහිදී වැඩමුලු ගාස්තුව වශයෙන් සැලකෙන්නේ ඇ.ඩොලර් 14 ක් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
  Please note that your payment can be made via Master and VISA cards, where the workshop fee is $ 14.

   

 • ඔබ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පරිබාහිර අයදුම්කරුවෙකු නම් ගෙවීම් සදහා පහත යොමුව වෙත පිවිසෙන්න. එහිදී පාඨමාලා ගාස්තුව වශයෙන් සැලකෙන්නේ ඇ.ඩොලර් 75 ක් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
  If you are an applicant outside Sri Lanka, visit the link below for payment. [Please note that the course fee is $ 75.

   

   
 • ලියාපදිංචි වන ඔබගේ නාමය යටතේ මුදල් බැරකිරීම සිදුකල යුතු අතර, බැරකල පත්‍රිකාවේ පිටපතක් පහත පෝරමයට අතුලත් කරන්න.
  The money should be credited under your name of registration and a copy or screenshot or the slip, should be included in the form below

 

 • සියලුම දේශන ඉංග්‍රීසි මාධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර එයට සම්භන්දව වීමට නියමිත විද්‍යාඥයින් හා පර්යේෂකයන් පහත දක්වා ඇත.
  All lectures are conducted in English and the following are the scientists and researchers who will be participating of it .

   

 • විමසීම් :

  +94 713932962 [SL]  |  +861569407820 [Asia]  |  +212 632-874761 [All International]  |  More List of Contact

 

මෙම පිටුවෙහි අවසානයේ දක්වා ඇති පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි  වන්න

 

 

 

පහත පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි  වන්න

සැ යු : මෙහි ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ ගූගල් ගිණුමට පූරනය වීම සිදු කල යුතුය.
ඉන් අනතුරුව ගූගල් ගිණුමට පූරණය වූ බ්‍රව්සරය හරහා  මෙම වෙබ් පිටුවට නැවත පිවිසිය යුතුය. (නැතහොත් පහත සබැඳිය ඔබට දිස් නොවනු ඇත) [If registration form is not display, please sign into your google account before the registration.]

 

EASL OFFICIAL

Research & Innovation Hub in Multidisciplinary Astronomy